5.1 – Familjeliv

Det har under min forskning framkommit att det är betydligt svårare att få fram historiska fakta om de kvinnor som finns i mitt släktträd. Ännu svårare tycks det vara att få fram en bild av hur barnen hade det under den första delen av sina liv. Ofta finns dessa endast som namn i födelsebok och husförhörslängd. Man får ingenting veta förrän de en dag blivit vuxna.

Barn har rätt

Jag har själv inte tagit del av protokoll från domstolar och liknande, men jag förmodar att orsaken till att det är svårare att få  fram information om de kvinnliga släktingarna är att de inte lika ofta förekommer i rättegångsprotokoll och sådana handlingar. Inte heller finns redogörelse om barnens situation i dessa skrifter, gissar jag. En annan förstahandskälla jag inte själv har forskat i är exempelvis listor på anställda i de olika hyttorna och andra arbetsplatser och även där är det framförallt männen som namnges, då det är de som förvärvsarbetar. Därför har det känts extra viktigt att försöka lyfta fram den information som finns om de kvinnor och barn som finns i de socknar där mina anfäder har bott och försöka göra mig en bild av hur deras liv kan ha sett ut. Nedan finns länkar till olika kvinnor och deras familjer som jag tycker har haft ett liv som är intressant att belysa ur olika perspektiv. Jag vill även få fram en vinkling utifrån kvinnorna och barnens perspektiv där männens historia redan har berättats i andra sammanhang.

_________________________________________________________________________________________

När mord begås, så drabbas inte bara mordoffren och deras anhöriga av det som har hänt. Även mördarna har mammor, fruar och barn. I följande länk har jag skrivit om Ullfallsmördaren Per Olssons hustrus livsöde.

Ingeborg Persdotter

Maria persdotter levde i början av 1600-talet och hon var gift med Lång Kristoffer Jönsson Honkainen som var bosatt vid Sundsjön. Hon råkade ut för flera dramatiska händelser under sitt liv. I följande länk berättas hennes, hennes barn och barnbarns historia:

Maria Persdotter

1773 var det nödår i Sverige och många människor svalt ihjäl. En av dessa var Lars Matsson Kemppainen som kom att lämna änka och fyra barn efter sig. Läs om hustrun Anna Mickelsdotters öde i nedanstående länk:

Anna Mickelsdotter

1817 när C A Gottlund hade vägarna förbi Tyngsjö träffade han på Maria Larsdotter Kansainen. Strax innan hon föddes mördade hennes far sin granne och därefter blev han avrättad. I följande länk finns ytterligare en beskrivning av hennes liv:

Maria Larsdotter Kansainen

Greta Andersdotter Muhoinen och Lars Olsson Hakkarainen bodde i början på 1800-talet i en jordkula på ca 7 kvadratmeter tillsammans med tre mycket små barn. Läs mer om deras livsöde. Jag undrar verkligen vad som hände med Greta. Hon bara försvann.

Greta Andersdotter Muhoinen och Lars Olsson Hakkarainen med familj

Lars Olsson Hakkarainens farfar Henrik Larsson Hakkarainen gifte sig efter hustruns död med en änka med tre barn, Kerstin Jönsdotter. I länken nedan kan du läsa om hennes livsöde:

Kerstin Jönsdotter och hennes tre barn

Elsa Jonasdotter var fru till den legendariske tjuvskytten Casper Jansson. Hon  är en anmoder på min fars sida som har färre finska anfäder än resten av mitt släktträd. Elsa och Caspers familj har väckt min nyfikenhet. Läs mer om dem i följande länk:

Elsa Jonasdotter

I svenskbygden på min mors sida finns också kvinnor med speciella livsöden. En av dessa var Elisabeth Nedrin som var fru nr 3 av 4 till prästen Lars Restadius. Det finns mycket skvaller runt prästen och hans fruar och det är oklart vad som är sant och vad som är illasinnade rykten. I nedanstående länk finns redogörelser och reflektioner över Elisabeths liv:

Elisabeth Nedrin