Personakt Antavla

Olof Olsson

Blev högst 67 år.

Far:VIII:115 Olof Nilsson (1721 - 1774)
Mor:VIII:116 Kerstin Matsdotter (1719 - 1787)

Född:1755-03-07 Rämmen Värmlands län Holmsjöhöjden. [1]
Död:1822 Rämmen Värmlands län Åkershöjden. [2]

Äktenskap med Ingeborg Jansdotter (1767 - 1849)

Vigsel:1782-12-26 Rämmen, Värmlands län. [3]

Barn:
Cajsa Olsdotter (1786 - 1812)
Olof Olsson (1792 - )
Nils Olsson (1795 - )
Petter Olsson (1799 - 1817)
Jan Olsson (1802 - 1802)
Lena Olsdotter (1806 - 1878)

Noteringar

Olof Olsson vid Åkershöjden var en man vars svårigheter ofta togs upp på sockenstämmans möten under 1800-talets början. Olof och hustrun Ingeborg Jansdotter levde under svåra omständigheter. Orsaken till detta var att tre av deras barn var funktionsnedsatta. Det är främst de två pojkarna Olof och Petter som är omnämna i sockenprotokollen och i husförhörslängden kan man utläsa att dessa pojkar är ”fåniga”. Dottern Kajsa har också en funktionsnedsättning, men av lindrigare art och hon uppges därför vara ”enfaldig”.

31 augusti 1806 kan man i sockenprotokollet läsa att Olof Olsson i Åkershöjden på grund av två av sina sjukliga och fåniga barn hamnat i en svår situation och därför höjdes hans understöd från 2 Riksdaler b till 4 riksdaler banko. (Rämmen KI 1 s 105)

I september 1808 framgår det i anteckningarna att föräldrarna behövde församlingens kristmilda omtankar eftersom man inte kan se någon bättring för framtiden vad gäller barnens olyckliga tillstånd. Föräldrarna var även själva som det står nedskrivet ”i ett torftigt tillstånd”. Föräldrarna klarade inte av att själv utan andras deltagande ”bära denna tunga börda.” Utifrån texten kan man alltså läsa att ersättning utgick i olika former, men det är svårt att utläsa om föräldrarna fick avlastning vad gäller vården av barnen genom att sockenborna fick vara dem till hjälp på olika sätt.

Utifrån barnens behov av vård tyckte man att det bästa hade varit om de fått möjlighet att få en plats på hospitalet i Karlstad, men församlingens ledamöter ville ej ta på sig kostnaden för ett sådant rum för dessa två pojkar. Trots det ställdes en förfrågan till hospitalet i Karlstad, men det fanns inte några lediga rum till barnen och det bedömdes inte att det skulle bli någon plats ledig på länge.

I vanliga fall fick varje rote ta ansvar för sina rotehjon, men stödet till pojkarna Olsson delades upp på sex av de nio rotarna i socknen. Stjärnbergets rote, Laggsundets rote och Rämsberget rote hade varsin vansinnig att sköta och underhålla förutom sina vanliga rotehjon, så de behövde inte vara delaktiga i ansvaret för Olof Olssons barn. (Rämmen KI 1 s 121-123)

Olof och Ingeborgs dotter Kajsa hade också en funktionsnedsättning även om den inte var så stor som den som hennes bröder hade. Det framgår i protokoll från augusti 1812 att hon måste ha haft en utvecklingsstörning. Efter att ha varit borta från familjen under tre års tid kom en anmälan från landshövdningsämbetet i Karlstad att hon skulle skickas hem då hon både utifrån sina ”sinnes-” brister och kroppsliga brister var helt oförmögen att tjäna sitt uppehälle. Med motiveringen att även föräldrarna var ur stånd att försörja henne blev hon beviljad understöd för sin försörjning från fattigkassan. (Rämmen KI 1 s 169) Efter att Kajsa kommit hem till Rämmen igen så levde hon endast under en kort period. 30 september 1812 avled Kajsa av sjukdomen lungsot, dvs tuberkulos.

I augusti 1813 var Olof 21 år och Petter 14 år, dvs två stycken stora starka killar med svår funktionsnedsättning och då vände sig föräldrarna återigen till socknen för att be om hjälp då situationen i hemmet var helt ohållbar. Det framgår att pojkarna med tilltagande ålder blivit starka, men saknade förnuft att använda detta på rätt sätt. Det var svårt att styra dem, och då speciellt för en gammal och sjuklig mor, som hittills efter yttersta förmåga hade haft ansvaret för deras skötsel. Hon skulle kunna tänka sig att även framöver ta ansvar för detta om det inte varit så att pojkarnas ”fånighet” skulle göra att det var henne helt övermäktigt. Fadern Olof bad därför församlingens ledamöter om hjälp och i första hand ville han att pojkarna skulle låsas in på länets hospital. I andra hand ville han att barnen under en period skulle gå på rote i församlingen

1813 kunde församlingens ledamöter tänka sig att stå för kostnaden för en sådan plats, men fortfarande så fanns det inte några lediga rum på hospitalet i Karlstad. Det skulle ta mycket lång tid innan en sådan ansökan kunde beviljas och stödbehovet bedömdes vara allt för akut. Beslut togs dock på stämman att en ansökan omgående skulle göras.

Vad beträffar förslaget att pojkarna skulle tillåtas gå runt i socknen tyckte församlingens ledamöter att det var allt för många svårigheter förknippade med detta, i synnerhet vad gäller deras kvinnor som ofta var ensamma hemma. De skulle inte klara av att hantera pojkarnas oförnuftiga och våldsamma utbrott.

Det beslutades alltså att föräldrarna skulle fortsätta att ansvara för skötseln och vården av de båda pojkarna mot att den ekonomiska ersättningen utökades ytterligare. Med detta förklarade sig föräldrarna nöjda med församlingens försök att vara dem till hjälp så att de skulle kunna uthärda den smärta de drabbats av.


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1755 Födelse 1755-03-07 Rämmen Värmlands län Holmsjöhöjden [1]
1758 3 år Systern Anna Olsdotter föds 1758-04-22 Rämmen Värmlands län Näsrämmen [4]
1767 Makan Ingeborg Jansdotter föds 1767 Gåsborn, Värmlands län, Siksjön [5]
1774 19 år Fadern VIII:115 Olof Nilsson dör 1774-03-20 Rämmen Värmlands län Näsrämmen [6]
1782 27 år Vigsel Ingeborg Jansdotter 1782-12-26 Rämmen, Värmlands län [3]
1786 Dottern Cajsa Olsdotter föds 1786 Rämmen Värmlands län [7]
1787 32 år Modern VIII:116 Kerstin Matsdotter dör 1787-07-25 Rämmen, Värmlands län, Näset [8]
1792 Sonen Olof Olsson föds 1792 Rämmen Värmlands län [7]
1795 Sonen Nils Olsson föds 1795 Rämmen Värmlands län [7]
1799 Sonen Petter Olsson föds 1799 Rämmen Värmlands län [7]
1802 Sonen Jan Olsson föds 1802-02 Rämmen, Värmlands län, Åkershöjden [9]
1802 47 år Sonen Jan Olsson dör 1802-05-15 Rämmen, Värmlands län, Åkershöjden [9]
1806 Dottern Lena Olsdotter föds 1806 Rämmen Värmlands län [7]
1812 57 år Dottern Cajsa Olsdotter dör 1812-09-30 Rämmen Värmlands län Åkershöjden [10]
1817 Sonen Petter Olsson dör 1817 Rämmen Värmlands län Åkershöjden [11]
1822 Död 1822 Rämmen Värmlands län Åkershöjden [2]

Källor

[1]Rämmen AI 1 s 208 Rämmen c2 s 337
  
[2]Rämmen AI 15 s 34
  
[3]Gåsborn EI 1 s 239
  
[4]Gåsborn C2 s 371
  
[5]Gåsborn EI 1 s 39 Rämmen AI 2 s 208
  
[6]Gåsborn EI 1 s 155 disbyt
  
[7]Rämmen AI 1 s 208
  
[8]Rämmen C1 s 103 Disbyt
  
[9]Rämmen C1 s 125
  
[10]Rämmen AI 23 s 511
  
[11]Rämmen AI 13 s 174