Personakt

XIV:761 Göran Olofsson Sormuinen

Född:omkring 1570 Finland Rautalampi. [1]
Död:Nås Kopparbergs län Närsen.
Flytt:1635 Finland Rautalampi. [2]Enl Gottlund utfärdades detta år prästbevis i finland för flytt till Sverige. Prästbeviset utfärdades endast för Göran, ej fru eller barn.

Barn med ?

Barn:
XIII:381 Olof Göransson Sormuinen (1595? - 1659?)

Noteringar

Gottlund s 352; "Närsen (Sormula) dit jag hade 1/4 mil. Här i byn finnes tvenne rika gårdar. Denna by, belägen på en hög backe, har den vackraste utsigt man kan önska sig; åtminstone har jag icke i Finland sett någon så vacker. Man ser härifrån, utbredd inunder sig, den vackra sjön Närsen med sina tusentals många bugter och vikar, och full med en arkepelag af vackra holmar, hvilka både större och mindre, löpa i flere keder. På andra sidan sjön ser man vidare en hop trefliga byar och gårdar. Med ett ord, denna vy skulle förtjena att sättas mellan glas och ram. Jag qvarstannade under natten i den första gården hos Olof Eriksson Sormuinen. Han förekom mig först i början något förbehållsam och misstänksam, men då han fått se mitt pass, och sedan jag hunnit lite att språka med honom, så blefvo vi med hvarandra ganska förtroliga. En Jöran Olsson Sormuinen var den allraförsta som från Finland hitkom, och byggde en gård. Hans prestbevis har allt intill de sednare åren funnits i behåll, men nu kommit ur vägen. Det hade nog varit dåligt och sönderrivet, samt bläcket så blekt att det knappt kunde läsas; men det sade han sig minnas att det var utfärdat i oktober månad i Rautalampi socken och (om han rätt minnes) år 1635. men prestens namn eller byns eller något deraf kunde han icke erinra sig. endast att där icke var omnämnde någon annan person än han ensam. Min värd var nu i rätt nedstigande led den 7:nde i ordningen, nemligen 1) Jöran Olofsson; - 2) Olof Jöransson; - 3) Hinrik Olsson; - 4) Hinrik Henriksson; - 5) Olof Hinriksson; - 6) Erik Olsson, och - Olof Ersson.

I "Carl-Axel Gottlunds förteckning över familjenamnen på de svenska och norska finnskogarna" finns inga andra uppgifter än det som kan läsas i dagboken.

Det finns inga andra belägg än Gottlunds dagbok för att Göran Olofsson och hans ättlingar skulle ha namnet Sormuinen. (Jan-Erik Björk, facebook 2015-05-25)


Personhistoria

ÅrtalÅlderHändelse
1570? Födelse omkring 1570 Finland Rautalampi [1]
1595? Sonen XIII:381 Olof Göransson Sormuinen föds omkring 1595 Finland Rautalampi [3]
1635 Flytt 1635 Finland Rautalampi [2]
1659? Sonen XIII:381 Olof Göransson Sormuinen dör omkring 1659 Nås Kopparbergs län Närsen [4]

Källor

[1]Mats ERiksson "Säfsen personförteckning" Gottlund s 352
  
[2]Gottlund s 353
  
[3]Mats Eriksson "Säfsen Personförteckning"
  
[4]Mats Eriksson "Säfsen Personförteckning" Gottlund s 353