Emigranterna

Emigranterna

I min släkt, såsom in de flesta svenskars släkter, finns många som valt att lämna Sverige för att skaffa sig ett nytt liv i Amerika. Orsaken var oftast att de förväntade sig kunna få bättre ekonomiska förutsättningar och få ett tryggare liv i det nya landet. Det förekom även att de lockades av friheten att få utöva sin religion och att slippa undan det kontrollsamhälle som byggts upp i Sverige. De bland mina släktingar som utvandrade var inte enbart de som hade de allra sämsta ekonomiska förhållandena, utan även de som hade det lite bättre kunde ta steget och lämna moderlandet. Detta för att få det ännu bättre, eller kanske ibland, ett äventyrligare liv, i landet som fanns där långt bort i väst. Bland mina emigranter fanns personer som hade anfäder från Finland och som nu valde att ta steget att vandra vidare ännu längre västerut. 


Bilden föreställer Jöns Jönsson, Maria Ring, Johanna Hallqvist och Herman. 

Äventyrare

En riktig äventyrare var Olle Wikströmfrån Tyngsjö som valde att lämna Sverige och bosätta sig i Canada istället för i USA.

Olle Wikströms liv var så omtalat så han var omnämnd i tidningen Lektyr i en artikel 1960 om Grizzlybjörnarna. Vid östra sidan av Yukonfloden finns en väg som är uppkallad efter Olle Wikström, Wickstroms Road.Olle gifte sig med en kvinna från Canadas ursprungsbefolkning.  

Olle Wikström 

Att slippa undan föräldraansvar

Att födas utanför äktenskapet vid 1900-talets början var inte lätt. I kyrkböckerna antecknades det då att det nyfödda barnet var oäkta. Att föda ett oäkta barn var stigmatiserande för en kvinna och dessutom hamnade de ofta i en omöjlig ekonomisk situation.


1917 stiftades en ny lag där fädernas betalningsansvar stärktes.(Johanna Sköld, Usla Elända och Arma) Ett år senare blev Anders Eklund far och därmed försöljningsskyldigt för Margit. Då valde han att lämna landet och emigrera till Amerika, istället för att ta sitt föräldraansvar. 

Att lämna landet för religionsfriheten

Den stora utvandringen från Malung och Lima socken började år 1846 när ett stort antal personer blev frälsta av profeten Erik Jansson. En av de frälsta var Britta Jonsdotter från Gärdås i Malung socken. I länken till Britta Jonsdotter kan du läsa om Erik Jansson från Biskopgskulla, Britta Jonsdotter och de vänner hon hade som valde att lämna Malung och Lima med sekten Erik Jansarna för ett bättre liv i Bishop Hills.

Släkten Hallqvist

Min farfars mor Anna-Lisa Hallqvist hade en farbror, en morbror och fem syskon som emigrerade till Amerika. Ättlingarna  har återupprättat kontakten med släkten i Sverige och de har besökt det land som förfäderna en gång lämnade. Här nedan finns länkar emigranter på Anna-Lisas släktgren. Årtalet som anges är det år då de lämnade Sverige. 


Mattias Alfred Hallqvists döttrar 

Ingifta i Hallqvist-släkten

Att världen är liten blir uppenbar när vi söker vidare i Hallqvistsläkten för att hitta anorna hos deras ingifta partners. Då hittar jag släktingar till både farmors mor och farmors far. De flesta av de som jag för närvarande hittat emigrerade under hungersåren 1868-1870. 


Släkten Palm och Ål

Farfars far Johan Öhrn emigrerade tillsammans med sin far och mor när han var fyra år gammal, men hans föräldrar valde att återvända till Sverige efter två år. Kvar i Amerika blev bland annat Johan Öhrns farbröder Johan Palm och Lars Ål. Kristoffer Örn hade även en lillasyster som emigrerade med familjen, men deras vistelse blev kortvarig, då de avled en kort tid efter ankomsten till den nya landet. Systerdottern blev fosterbarn hos i Kristoffer Örns familj och återvände till Sverige.  


Johanna Hallqvist 

Emigranter från Lima

Från Lima socken skedde en omfattande utvandring till Amerika under slutet av 1800-talet och början av 1900-talet. Hela 727 personer lämnade Lima socken före 1925 och det motsvarar 27% av den befolkning som då fanns i bygden. (John Erik Matsson, Lima Besparingsskog).


Bland mina egna närmaste släktingar har jag hittat 13 utvandrare från Lima. Nästan 40% av generationen mormors mor- och farföräldrar i Limasläkten emigrerade.Rent statistiskt innebär det attmin mormor kan ha nästan lika många tremänningar i Amerika som i Sverige. 


Den största utvandringen skedde från Gånorsgården. Gånors Mattias Matsson hade åtta syskon, och hela sex av dessa valde att lämna Sverige för Amerika. Gånors Mattias son Lars valde också att utvandra när han var 22 år gammal. Lars hade sex kusiner på sin fars sida bosatta i Sverige. Tre av dessa åkte till Amerika, två till Södermandland och endast en blev kvar i Lima.


Nedan finns länkar till emigranter från Gånorssläkten sorterade efter år då de lämnade Sverige. 


Gammelmormors farssyskon

Gammelmormors bror

Gammelmorfars släkt