Finska anfäder

Finska anfäder

Ända sedan jag var barn har jag vetat att den plats där min far växte upp kallas finnmarken och  att jag har anfäder som kom till Sverige på 1600-talet. Genom släktforskning har jag fått veta vilka dessa finnar är.  Källorna till kunskap om de första generationerna uppgifter som mer erfarna släktforskare hittat genom sökande i domböcker och andra äldre handlingar. Ett varmt tack till dessa forskare som lagt mycket tid och engagemang för att hjälpa alla oss andra att komma vidare i vår forskning. 


 Även den dagbok som Gottlund skrev under sin vandring i finnmarken 1817 och 1921 har varit ett stöd i min forskning. 


Finnarna var ofta endogama när de sökte sin partner samtidigt och de kunde färdas långa sträckor för att gifta sig. Detta framgår även  boken ”Segerstedts samling” som har getts ut av Finnsam. Per Malmen, skollärare i Idbäck i Malung skrev under slutet av 1800-talet följande om finnarna i Malungs socken;


Och hafva desse förste bebyggare bibehållit sin nationalitet en följd av år emedan de ej straxt befryndade sig med några andra folkslag. De uppsökte sina fäderne bygder vester om Klarelfven och derifrån hitförde en maka eller make. Så har ock, för omkring 35 år tillbaka, en person hitfört en brud från Ny finnmark”


För att åskådliggöra hur detta kan se ut i praktiken har jag gjort ett stapeldiagram där det framgår vilka finska anfäder som finns i mitt släktträd och hur många gånger varje släkt förekommer.  Finnar utan släktnamn finns inte med. 

Hur ser släktskapet ut?

För att åskådliggöra på vilket sätt jag har samma personer som anfader ett flera gånger har jag gjort en stamtavla med ättlingar till de finnar som jag är släkt med flest gånger. Det är lite rörigt för det var inte lätt. Tryck på bilden för att komma till fler av mina anor. 


Vill påminna om att det inte är jag själv som forskat om de äldsta anorna, utan det har vi andra forskare att tacka för. Tänk även på att det kan förekomma fel, så kontrollera gärna med någon annan källa om du vill vara säker. 

Skogsfinnarnas kultur och sedvänjor

Varför kom skogsfinnarna till Sverige och vad var det som var speciellt med de skogsfinska sedvänjorna och kulturen? Hur skiljde den sig från den svenska? Läs en kortfattad beskrivning på sidan i länken här nedan. 

Länk till några skogsfinska släkter

Hakkarainen från 1600-tal till nutid

 Min sammanställning om Hakkarainen från 1600-talet till nutid ligger forfarande kvar på min Wordpressida och flyttas i sinom tid.