Lima och Transtrand socken

Lima och Transtrand -
en bakgrund

Om bebyggelsen


Den fasta bebyggelsen i Lima och Transtrand är belägen nära Västerdalälven som finns som en smal remsa genom hela bygden. Runt byarna finns i huvudsak icke uppodlade marker med stora skogar och myrmarker. Där finns fäbodar som hör till socknens gårdar.


I en skrift från 1935 av Olle Veirulf uppges att bara
2 % av Lima och Transtrands totala areal var bebyggd och uppodlad under 1600-talet. Den totala arean beräknades till 2391 kvadratkilometer. (Veirulf, O, 1935, Bygdestudier i Västerdalarna)


Lima socken bildades troligen redan på 1200-talet. 1650 byggdes ett kapell i Transtrands by. 1867 blev Transtrand en egen socken. Idag är Lima och Transtrand en del av Malung-Sälen kommun. Om försörjningen


Säterbruk var under tidigare århundraden en förutsättning för att klara av bygdens försörjning. Det var inte bördiga jordar som en gång i tiden lockade människor att bosätta sig i dessa trakter.  Det var tillgången till pälsdjur, myrmalm och fisk som skapade förutsättningarna för att bebygga området. Åkerbruk och boskapsskötsel idkades för erhålla livets nödtorft. (Lima och Transtrand – Ut två socknars historia.
3 s 650)


Jordbruket var outvecklat och fick aldrig en stor betydelse för bygdens försörjning på grund av klimatet. Allt för ofta tog frosten säden innan den hann mogna, så jordbruket var inte en pålitlig näring om man ville säkra försörjningen och inte svälta ihjäl innan nästa skörd. Istället utvecklades boskapsskötseln och det var inte ovanligt att en gård hade mer än en fäbod för att säkra tillgången till betesmark.


Lima i forskningen


Lima har en välbevarad och mycket detaljerad folkbokförning, vilket gjort att socknen fått en stor betydelse i tidigmodern befolkningshistoria. Här finns unikt välförda tiondelängder som visar skördevariation och begravningslängder som ger antal döda, kön,ålder, dödsorsak och datum. Genom lokalstudier av Lima får forskare inblick i befolkningsförhållanden på 1600-talet, vilket ger

kunskap om dödlighetsmönster och sjukdomar som uppstod  när försörjningen havererade. De kriser som syns i Lima är desamma som de som drabbade landet i stort och hela Europa. 


Detaljrikedomen i kyrkoböckerna i Lima är så unikt att Daniel Larsson vid Historiska institutionen,  Göteborgs universitet, skrivit en internationellt publicerad forskningsartikel om det: Diseases in Early Modern Sweden. 

Om Lima och Transtrand idag


Nu är Lima och Transtrand en del av Malung-Sälen kommun. Under senare år har en stor förändring skett vad gäller näringslivet i socknen. Fäbodarnas har helt förlorat sin betydelse för bygdens försörjning.


Malung-Sälen har rankningen tredje plats i Sverige som turistort och det är främst skidturismen i den norra delen av kommunen som lockar turisterna till bygden.


Släkten i Lima

Lima är en av de platser där jag har mina rötter och jag har räknat ut att 18 % av anorna kommer därifrån. Lima är en relativt enkel socken att forska i då det är

"ordning och reda” i kyrkböckerna och människorna gör det som förväntas. De gifter sig, skaffar barn och lever ihop tills döden skiljer dem åt. I Lima har jag inte hittat en enda okänd fader. Det innebär att jag utan problem kan man göra ett släktträd som sträcker sig ända till 1600-talet.


Olle Veirulf gjorde en kartläggning av alla gårdar i Lima på 1600-talet och det visar sig att jag härstammar från uppemot hälften av socknarnas  gårdar. Läs mer i länken nedan: